Експозе на Председателя на НПКСБ Бончо Бонев

         До пълномощниците на Общо събрание на НПКСБ

ЕКСПОЗЕ ОТ БОНЧО БОНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПКСБ

         Уважаеми пълномощници,

         Уважаеми член-кооператори,

         След моето обръщение към вас в последните дни в публичното пространство се появиха най различни информации и публикации - ноти, отговори на обръщения и други подобни. Смятам, че е дошло време да не мълча, а да споделя с Вас истината такава, каквато е, подкрепена с факти и цифри.

         Правя това сега, тъй като се разпространяват информации, че на 04 декември всячески ще се действа да ми се попречи да го направя на събранието.

         Обвиняван съм, че със свалянето на поканата от седалището на кооперацията съм се опитал да попреча на свикването на извънредното събрание. Истината е, че го направих, но не за да попреча, а за да помогна да бъдат информирани пълномощниците. Поканата беше свалена не за да бъде скрита, а само за да бъде размножена и съответно за да бъде изпратена на всички пълномощници, тъй като от много от тях имаме обратна връзка, че не са получили покана и не знаят нищо за предстоящо събрание. Ето защо в качеството си на председател лично съм се обаждал на над 2/3 от пълномощниците, което е мое право и никой не може нито да ми го оспори, нито да ми го отрече.

         Тук резонно възниква въпросът защо господата от инициативния комитет са счели за достатъчно да публикуват поканата само във вестник „Труд“? Не беше ли редно и по-коректно все пак да изпратят покана до всички пълномощници, срещу подпис, както се е практикувало винаги до сега или наистина мислят, че публикуването на някакво съобщение във вестник е „перфектен начин да уведомиш човек с увредено зрение“.

         Известно е, че те не са пропуснали да уведомят лично и по пощата онези пълномощници, които те броят за „техни гласове“.  Налага се убеждението, че някои хора са разчитали голяма част от пълномощниците да не бъдат своевременно информирани и събранието да се проведе само с участието на ограничен подбран от инициаторите кръг пълномощници. „Да ама не“ както е казал цитирания от Асен Стоянов  вече покоен журналист Петко Бучаров.

         Показателно е и това, че поканата беше публикувана във вестника на 19 ноември, а прословутото й поставяне на входа на седалището на кооперацията беше направено едва в края на работното време на 22 ноември. До този момент от страна на инициаторите се поддържаше пълно  мълчание за предстоящото извънредно общо събрание. И едва след уведомяването на всички пълномощници господата от инициативния комитет, най-вече чрез писанията на Асен Стоянов  избухнаха в неудържим  гняв срещу мен не за друго, а точно за това ми деяние.

         В средите на незрящите в България, Асен Стоянов отдавна е известен като несъмнен и ненадминат майстор на оплюваща, омаскаряваща и оклеветяваща неговите противници публицистика. И този път той не изневери на себе си. Видимо недоволни от разпространяването на информацията, той и колегите му произведоха всевъзможни гнусни пасквили по мой адрес и естествено по адрес на членове на управителния съвет и служители в администрацията на кооперацията.   

         И пак тези пълни с лъжи и инсинуации пасквили, явно за благозвучие наречени материали бяха изпратени не до всички, а само до 25 човека, /в това число членовете на УС и КС, защото няма как да бъдат прескочени/ и определен кръг от тези, които ще участват в общото събрание, а до 65 действащи пълномощника има още 40. Те защо не са уведомени и не им е изпратено нищо. От разпратените, така наречени материали може да се заключи само едно: За техните инициатори и автори на планираното събрание има само една точка, която истински ги интересува и това е точката за отстраняването на Бончо Бонев и заменянето му с Маньо Алексиев. А иначе те нямат нищо общо с дневния ред, който е също така твърде нескопосано измислен.

         Предупреждават ме официално, т.е. писмено ме заплашват, че по-голямата част от телефонните ми разговори, моите и тези на г-н Обецанов се подслушват и съответно записват и естествено ще се използват срещу нас двамата. Мъчат се да ми припишат какви ли не противозаконни деяния, а изобщо не им минава през ума, че по силата на действащите в България закони никой гражданин не може да бъде подслушван без негово знание и съгласие освен в случаите, в които за това е получено конкретно разрешение от компетентен орган.

         И не аз, а Асен Стоянов трябва да се притеснява от своето писмено самопризнание, защото неразрешеното по съответния ред подслушване ни изпраща на територията на наказателния кодекс. Но в крайна сметка всички сме големи хора и всеки може и ще трябва сам да отговаря за деянията си тогава, когато му дойде времето.

         Относно нелепите и естествено недоказуеми по нормален начин твърдения за обещавани от мен постове, определено заявявам, че на никого никакви постове не съм обещавал, а ако някой на някого е обещавал нека си ги търси от него.

         Много по-истинско е това, което г-н Алексиев прави в своя полза като веднага след 11 септември започна заедно с Асен Стоянов да организира инициативна група и подписка. Както е казал „Няма да оставя нещата така и ще ги гоня до дупка“. Веднага след това и особено след публикуване на поканата за извънредно общо събрание започна да изпраща на някои места в България „скромни, но от сърце“ материални помощи. Естествено най-нуждаещите се, се оказаха тези, които ще участват и ще гласуват на предстоящото събрание. В изпращаните до някои пълномощници обръщения господата дори се гордеят с това, че видите ли той, Маньо Алексиев бил много загрижен за всички член-кооператори. Всеки има право да се гордее с деянията си, но във вече трийсет годишната демократична история на България подобни предизборни подаяния си имат едно точно наименование, а именно „Купуване на гласове“. Нима чак толкова са оголели и огладнели нашите хора, че не можеше с подаянията да се изчака до пети декември или никой не се интересува от тяхното състояние, важни са само техните гласове, с които трябва да се спечели избора на председател на НПКСБ.

         Вярвам, че нашите член-кооператори и пълномощници са хора с достойнство и собствена чест и че не скромното “мезе“, което им предоставят ще бъде това, което ще определи техния избор на събранието.

         Твърди се, че поканата за събранието на 11 септември е била подменена. Поканата за събранието на 11 септември не беше подменена, а само беше допълнена, тъй като според юристите е редно овакантените по едни или други причини места в ръководните органи на кооперацията да се попълнят до предвидения от редовното общо събрание брой членове. Този въпрос беше обсъден чрез електронна поща в неприсъствено заседание на УС и КС и всеки, в това число и председателят на контролния съвет имаше възможност да вземе отношение, но понеже той очакваше други резултати от събранието предпочете да си премълчи и при възможност да се възползва. Не им се получи и сега се опитват да изкарат това гласуване противоуставно, а мен пръв нарушител на устава на кооперацията и законите на република България.  

         По скоро трябва да се обясни на уважаемите пълномощници защо инициативната група използва подписката, която представи на 25 октомври пред УС и която съдържаше само 22 подписа на пълномощници, а след това счетоха за допустимо без никого да уведомяват да я допълнят с още 5. А дали това не е продиктувано от съзнанието, че може би не всички подписи са наистина автентични и може би не всички са получени при спазване на всички предвидени в закона изисквания, в това число и тези, които се отнасят до подписите на незрящи граждани. Да питам ли кога, как и пред кои свидетели са събрани? Защото мога да докажа с документи, че има хора, които са били подведени и пожелаха да оттеглят подписа си.

         Не отговаря на истината, че съм вписан в търговския регистър с 4-годишен мандат. Първо доказателство е доклада на комисията по проекто-решенията. Второ не по-маловажно доказателство е справка в търговския регистър, която всеки може да си направи.

         Друг мой непростим грях е това, че на събранието на 11 септември не съм представил някаква своя предизборна програма. И питам кой от другите кандидати беше представил такава. Отговорът е никой, но важното е, че аз не съм, а отделно от това и никой не ми е поставял подобно условие.

         Твърди се, че като член на КС не съм правил проверки. Според правилника за дейността на КС проверките се правят по утвърден от председателя график. След това той, Председателят на КС трябва да оповестява резултатите от проверките на свиквани от него всяко тримесечие заседания на органа. До сега това никога не е правено и години назад е пропускано. Защо ли?

         Твърди се, че съм се самоизолирал, това не отговаря на истината. Точно обратното. Комуникирам със всеки от членовете на УС по различни въпроси, съобразявайки се с това кой в коя област е най-компетентен и може да даде полезен съвет. Винаги съм получавал и съм вземал предвид тяхното мнение, преди да взема решение. И това поведение някои определят като допускане на  външна намеса. Напротив. Аз мисля, че това точно е оперативна работа в екип.

         Относно възнагражденията на административния персонал не съм длъжен да давам обяснения на председателя на КС за кадровата политика.

За сведение на пълномощниците на общото събрание ще спомена някои цифри, които мога да докажа с документи.

         Средна месечна заплата на председателя на кооперацията за 2020 г. 9700 лв., средна заплата за месеците от 2021 г. , в които той беше на работа -  9300 лв.

         Средна месечна заплата на Красимира Иванова, бивш главен счетоводител на кооперацията - за 2020 г., е  8600 лв., за отработените месеци на 2021 г. - 8200 лв., на месец.

         След като бях избран за временен председател на кооперацията, моята и на новата главна счетоводителка месечни заплати бяха намалени съгласно решение на УС и съгласно това решение получаваме щатни заплати в размер на 4000 лв. – председател и 3200 лв. – главен счетоводител.

         Среден месечен хонорар на Асен Стоянов за 2020 г. 2300 лв., за 2021 г. 2200 лв., на месец.

         Обобщени цифрите са както следва: средно месечен фонд работна заплата на АУП за 2020 г.  - 28530,20 лв. Средно месечен фонд работна заплата за м. октомври 2021 г. - 19122,20 лв. Или имаме икономия от 9408 лв. месечно. Тези цифри са след намалението на заплатите на председателя и главния счетоводител и малкото увеличение на посочените в писанията на Стоянов и Иванова служители.

         Във вчера изпратеното чрез Асен Стоянов обръщение до пълномощниците на Г-жа Красимира Иванова се твърди, че по нейн адрес се разпространяват различни слухове и тя изброява някои от тях. Искам да отбележа, че никакви слухове по нейн адрес не съм разпространявал, а всъщност тяхното масово разпространение беше направено от самата нея чрез споменатото нейно обръщение. 

         Относно твърденията, че в кооперацията вече няма постъпления. За по-малко от два месеца след 11 септември имаме новоотдадени под наем следните обекти: - Тракия Пловдив, В Търново ул „Никола Габровски“45,  Добрич, ул. „25 септември“ 64. В Бургас и Русе се освободиха и веднага бяха отдадени на други наематели още два обекта. Относно обекта на „Мария Луиза“, който е със статут на недвижима културна ценност процедурата за отдаване под наем е сложна, изисква съгласуване с Министерство на културата и спазвайки всички стъпки времето за всичко е между 6 месеца и 1 година.

        Относно ГФО, през 2021 г. той е подаден в Агенция по вписванията по същия начин, по който е бил подаден и финансовия отчет през 2020 г. от Михаил Кърлин и Красимира Иванова. Този начин на приемане и подаване на отчетите не беше и не е изключение. В условията на ковид пандемията и съществуващите трудности за редовно провеждане на отчетни събрания този начин на отчитане беше разрешен от Агенцията по вписванията. И в двата случая целта беше отчета да се подаде в срок за да няма глоби. Не искам да си мисля какво щеше да ми се струпа от творческите пориви на Асен Стоянов и Красимира Иванова, ако бях допуснал това. Сигурно тогава щях да бъда упрекнат, че не съм спазил срока за подаване и затова, че съм допуснал да ни бъдат наложени глоби.

ГФО за 2020 г. е приет по начина, по който е приет и ГФО за 2019 г. Към ГФО за 2019 г. също има приложена декларация по чл.62 ал.2 т.2, съставена и подписана по идентичен начин, както тази за 2020 г. с изключение на това, че  за 2020 г. категорията на НПКСБ  е определена като микропредприятие.

             Декларацията  по чл.62 ал.2 т.2 е типова бланка, отнасяща се  за всички  категории предприятия и групи предприятия в страната .

              На основание чл.42 от Закона за счетоводството, в който се казва, че микро и малките предприятия, които не подлежат на независим финансов одит  могат  да не изготвят доклад за дейността и в  НПКСБ  не е изготвян и съответно приеман доклад за дейността за 2020г.

              В тази връзка в декларацията по чл.62 ал.2 т.2 при деклариране на вида на предприятието изрично е посочено, че ненужното се зачертава.

              Няма такъв изричен текст към изречението: Предоставеният за обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за ……година  е приет от Общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган по чл.38 от Закона за счетоводството   . По тази  причина не е зачертано ненужното , а именно годишен доклад за дейността .

             На основание на горното, считам, че  не е съставен документ с невярно съдържание .

          След 11 септември си върнахме контрола върху сайта на кооперацията, който от месеци беше блокиран.  Причините за блокирането бяха неуредени финансови взаимоотношения с доставчика на услугата. Взех необходимите мерки и относно онлайн магазина. Имаме абонамент за обслужване на сайта и онлайн магазина, който е по- ефективен и е по -удачен.

         До септември 2021 г. за 9 месеца бяха направени само 4 ревизии на обекти, в които развиваме търговска дейност, а  само за октомври и ноември те са още 7 и наваксахме изоставането. Точно за това има принос целия счетоводен отдел и Петя Феодорова, която няма нищо общо със секретарка, както я наричат.

         Заедно с екипа от служители подготвихме и подадохме в срок документите за национално представителство на НПКСБ. Това беше едно от нещата, които обещах да направя в срок на събранието от 11 септември.

         Почти във всяко писание се споменава покойния председател г-н Кърлин. Не ви ли е срам да го правите с повод и без повод. Та Асен Стоянов и Красимира Иванова нямаха почитта и уважението към него и дори не дойдоха да го почетат на поклонението преди последния му път. Защо ли след толкова години съвместна работа? А може би само защото той им трябваше като жив, за да могат чрез него да прокарват личните си домогвания, а вече като мъртъв други да му берат гайлето.

         Уважаеми колеги пълномощници, за по-малко от три месеца като председател на кооперацията не съм, а и едва ли някой би могъл да направи твърде много неща. Но изпълних основната си задача, а именно дейността на кооперацията е деблокирана и постепенно се отстраняват допуснатите през последните месеци и години пропуски и грешки. Разбира се това не може да се види от тези, които не искат да го видят. И Асен Стоянов и Красимира Иванова убедено твърдят, че Бончо Бонев е абсолютно непригоден за тази работа. Нещо повече Асен Стоянов си присвоява ролята на говорител на г-н Кърлин, като в едни случаи обявява неговите изказвания за изказвания на неадекватен човек, а в други, вече идващи от отвъдното за изказвания които той лично е чул. И така се опитват с авторитета на вече мъртвия бивш председател да се докаже пълната непригодност на Бончо Бонев и срещу това да се наложи схващането, че Маньо Алексиев, който през целия си досегашен живот не е направил нищо за кооперацията е доказано единствения човек, от който тя има нужда.

         Знам, че на предстоящото събрание г-н Алексиев ще ви обещае морета от масло и мляко, че и нещо повече. Аз знам, че никога не бих могъл да ви дам всичко това, което Маньо Алексиев би могъл да ви обещае, но разликата е, че аз съм доказал, че мога да го правя, а той ще докаже, че може да обещава.

         Изборът е ваш, решенията са ваши, а за тяхната правилност ще ни съди времето и настоящите и бъдещите член-кооператори.

С уважение,

Бончо Бонев

Председател на НПКСБ