Членство

КАК МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА НПКСБ?

Кооперацията е открита за членуване на граждани с намалена работоспособност:

  • над 90% по отношение на зрението;
  • над 70% по отношение на зрението, които имат и други тежки хронични заболявания. Кръгът от заболявания се определя от Управителния съвет по списък, съгласуван с органите на здравеопазването.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА МИ НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА СТАНА ЧЛЕН-КООПЕРАТОР?

1. Заявление за членство  – по образец;

2. Копие на експертно решение на ТЕЛК;

3. Анкетна карта на член-кооператора  – по образец;

4. Декларация за представителство – по образец;

5. Медицинско удостоверение за допълнително заболяване /прилага се само за лица с трайно намалена работоспособност между 71% и 90%/.

В случай, че желаете да бъдете трудоустроен/а, приложете и документите, посочени в т. 6, т. 7.

6. Разпореждане на НОИ за вида и размера на пенсия на лицето;

7. Декларация от лицето за трудов стаж - по образец