ПОКАНА ЗА 81-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НПКСБ

Публикувано на: 01.04.2024

Можете да свалите поканата (DOCX) като натиснете тук.

Можете да свалите поканата (PDF) като натиснете тук.

Можете да свалите "Отчетен доклад УС 2023" (DOCX) като натиснете тук.

Можете да свалите "Бизнес план 2024" (DOCX) като натиснете тук.

НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ

НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

изх. № 151/01.04.2024 г.

ДО

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ  

НА 81-TO ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НА НПКСБ

ПОКАНА

          На основание чл.16, ал.1, във връзка с чл. 15, ал.1 от Закона за кооперациите и чл.13, ал.1 от Устава на НПК на слепите в България и решение на Управителния съвет на същата, взето с протокол №84 от 29.03.2024 г., Управителният съвет
 

СВИКВА:

81-то редовно Общо отчетно събрание на кооперацията при следния
 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на новоприети член-кооператори.

2. Отчетен доклад на УС за дейността му през периода март 2023 г. – февруари 2024 г..

3. Одобряване на баланса, отчета за приходите и разходите за 2023 г. и разпределение на печалбата.

4. Отчетен доклад на КС за дейността му през периода март 2023 г. – февруари 2024 г. и заключение на КС по доклада на УС на НПКСБ.

5. Приемане на бизнес-плана за 2024 г.

6. Информация относно проверка от НАП.

7. Доклад на Комисията по жалбите

8. Избор на пълномощници за Общото събрание на ГКС София.

9. Доклад на Комисията по проекта за решения на ОС.
 

          Събранието ще се проведе на 20 април 2024 година /събота/ от 14:00 ч. в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 131 в зала „Европа” на хотел „РАМАДА“.

          ЗАБЕЛЕЖКА: Пътните и квартирните разноски на пълномощниците и техните придружители, които не са от гр. София, са за сметка на кооперацията. Осигурена е нощувка за 20 срещу 21 април 2024 г. само за пълномощниците и техните придружители от страната.

 

          Регистрацията на пълномощниците, ще се извършва от 9:00 до 13:30 ч. във фоайето на хотел „РАМАДА”, където ще бъдат разпределени и стаите за нощувка.

          Осигурена е вечеря на 20 април 2024 г. за всички пълномощници и техните придружители.

          Пътуването да се извърши по БДЖ с 50 % намаление. Ще бъдат одобрявани билети за автобусен транспорт, ползван до най-близката ЖП гара от населеното място на пълномощника. Разходи за таксиметров транспорт няма да се одобряват. За пътуващите от градовете Бургас, Варна, Добрич, Шумен и Русе ще се одобряват нощувки в спален вагон срещу представени билети за спален вагон.

          Тъй като резервациите за хотел и храна се извършват предварително, най-учтиво умоляваме всички пълномощници, тези, които ще вземат участие в събранието и тези, които са възпрепятствани да вземат участие, да уведомят ръководството на кооперацията, най-късно до 15 април 2024 г. /понеделник/ на телефон, 0888881349 – Цветолина Димитрова.

          В същия срок до 15 април 2024 г. /понеделник/ присъстващите на събранието пълномощници, задължително следва да дадат информация за своя придружител /в случай, че имат такъв/.

          Пълномощник, който няма възможност да присъства на събранието, може да упълномощи друг пълномощник, да го представлява на ОС в писмен вид, независимо от кой район е той, но за това също следва да бъдем уведомени в посочения срок. Един пълномощник има право да представлява до трима други пълномощници освен себе си.

          Управителният съвет препоръчва пълномощните да бъдат нотариално заверени или приподписани от двама свидетели.

          ЗА УС – ПРЕДСЕДАТЕЛ: ________

                                                      Б. Бонев

Можете да свалите ПЪЛНОМОЩНО 81-ТО ООС СВИДЕТЕЛИ (DOCX) като натиснете тук.

Можете да свалите ПЪЛНОМОЩНО 81-ТО ООС НОТАРИУС (DOCX) като натиснете тук.


 

УВАЖАЕМИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА 81-ТО ООС НА НПКСБ,

 

ЗАЕДНО С ПОКАНАТА И МАТЕРИАЛИТЕ ЗА 81-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА НПКСБ НАСРОЧЕНО ЗА 20.04.2024 Г., В ПЛИКА ЩЕ НАМЕРИТЕ И ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТЕ ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ И НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА СЪБРАНИЕТО.

 

РАЗПОЛАГАТЕ С ДВА ВАРИАНТА НА ОБРАЗЕЦА НА ПЪЛНОМОЩНО

1. ОБРАЗЕЦ ЗА НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА. НА НЕГО НАЙ-ОТДОЛУ НЯМА ПОЛЕТА ЗА ИМЕНА И ПОДПИСИ НА СВИДЕТЕЛИ.

2. ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИПОДПИСВАНЕ ОТ ДВАМА СВИДЕТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ 189 ОТ ГПК. НА НЕГО НАЙ-ОТДОЛУ ИМА ПОЛЕТА ЗА ИМЕ И ПОДПИС НА СВИДЕТЕЛ 1 И СВИДЕТЕЛ 2.