Отчети

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.10.2018 - 31.12.2018 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.07.2018 - 30.09.2018 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.04.2018 - 30.06.2018 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.01.2019 - 31.03.2019 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.04.2019 - 30.06.2019 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.07.2019 - 30.09.2019 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.10.2019 - 31.12.2019 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.01.2020 - 31.03.2020 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.04.2020 - 30.06.2020 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.07.2020 - 30.09.2020 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.10.2020 - 31.12.2020 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.01.2021 - 31.03.2021 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.04.2021 - 30.06.2021 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.07.2021 - 30.09.2021 г.

Тримесечен доклад и отчет за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.10.2021 - 31.12.2021 г.

Тримесечни доклади и отчети за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.01.2022 - 30.06.2022 г.

Тримесечни доклади и отчети за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.07.2022 - 30.09.2022 г.

Тримесечни доклади и отчети за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.10.2022 - 31.12.2022 г.

Тримесечни доклади и отчети за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.01.2023 - 31.03.2023 г.

Тримесечни доклади и отчети за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.04.2023 - 30.06.2023 г.

Тримесечни доклади и отчети за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.07.2023 - 30.09.2023 г.

Тримесечни доклади и отчети за касово изпълнение по ЗДБРБ за периода 01.10.2023 - 31.12.2023 г.